เช้านี้ที่หมอชิต

เริ่มแล้วเทศกาลคริสต์มาสทั่วโลก

เช้านี้ที่หมอชิต - เทศกาลคริสต์มาส ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี โดยในปีนี้แต่ละประเทศ ได้เริ่มการประดับประดาและตบแต่งต้นคริสต์มาส อย่างยิ่งใหญ่ โดยต้องควบคุมคู่กับไปการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย บรรยากาศแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไร ไปชม...