7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : จิตอาสา ครัวเชฟอีสานตอนล่าง

ที่ จังหวัดนครราชสีมา มีการอบรมเชฟจิตอาสา เตรียมพร้อมหากเกิดน้ำท่วมขึ้นอีก พร้อมลุยน้ำเพื่อไปทำอาหารให้ชาวบ้านได้รับประทาน ติดตามใน ปิ่นอาสา

จังหวัดนครราชสีมา กรมจิตอาสาครัวเชฟอีสานตอนล่าง รับมือภัยพิบัติ ได้เปิดอบรมให้ความรู้กับจิตอาสา ครัวเชฟอีสานตอนล่าง ทําความดีด้วยหัวใจ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยต่าง ๆ เนื่องจากในห้วง 2 เดือนที่ผ่านมา ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัยนํ้าท่วม ทําให้พี่น้องประชาชนยากลําบากเกี่ยวกับการดํารงชีพ และอาหารการกิน ช่วงที่เกิดเหตุนํ้าท่วมอาหารการกินที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้บริโภคอาหารและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในช่วงที่เกิดเหตุและเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ จึงมีการอบรมจิตอาสาครัวเชฟอีสานตอนล่างขึ้นมา

ต่อไปถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ไหน ก็สามารถนําเครื่องครัวและเชฟที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี มีทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบและปรุงอาหาร ลงพื้นที่ประกอบอาหารให้พี่น้องประชาชนได้รับประทานไปในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย

เมื่อชาวบ้านมีความทุกข์จะอยู่เฉยได้อย่างไร สิ่งไหนที่จิตอาสาช่วยกันได้ พวกเขาก็พร้อมเต็มที่ อย่างน้อยได้ช่วยให้ชาวบ้านอิ่มท้อง เดี๋ยวกำลังใจมันก็จะตามมาเอง และใครที่อยากมาทำความดีแบบนี้ ทางกลุ่มเปิดรับ อยากให้มาร่วมโครงการกันเยอะ ๆ

เพราะทุกการให้ ทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้น