ห้องข่าวภาคเที่ยงข่าว

ข่าว Fake Fake : บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินพนักงานกักตัวโควิด-19

กรณีการโพสต์ข้อความที่ระบุว่า ถ้าพนักงานออกนอกเคหสถานแล้วติดโควิด-19 ต้องกักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิ์ถือว่าขาดงาน และไม่จ่ายเงินเดือนนั้น เรื่องนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า หากลูกจ้างติดโควิด-19 และต้องรักษาตามกระบวนการ ให้ถือว่าลูกจ้างอยู่ในสถานะป่วย สามารถใช้สิทธิ์ลาป่วย หรือใช้สิทธิ์ลาพักผ่อนประจำปีได้ ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามกฎหมายในช่วงเวลาดังกล่าว

หรือกรณีลูกจ้างใช้สิทธิ์ลาป่วย หรือลาพักร้อนในรอบปีครบวันลาแล้ว แต่หากบริษัทมีคำสั่งให้หยุดสังเกตอาการ 14 วัน ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้ โดยไม่นับว่าเป็นการขาดงาน แต่กรณีนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเงินทดแทนจากประกันสังคมตามหลักเกณฑ์

ดังนั้น ขออย่าหลงเชื่อ และไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว หากต้องการตรวจสอบข่าวสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.labour.go.th หรือโทร 1546 หรือ 1506