ห้องข่าวภาคเที่ยง

หยุดขายเสียงได้ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร (รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย)

หยุดขายเสียงได้ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร : รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนให้ทุกคนอย่าขายเสียง เพราะเมื่อคุณขายเสียงได้เงินตอบแทนมา คนที่คุณเลือกไปย่อมต้องถอนทุนคืน ซึ่งจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติ