ห้องข่าวภาคเที่ยง

หยุดขายเสียงได้ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร (ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล)

หยุดขายเสียงได้ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร : ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กล่าวว่าคนที่เคยขายเสียงมาก็ต้องหยุดขาย คนที่เคยซื้อก็ต้องหยุดซื้อ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปยังระดับชาติ คนที่เคยปฏิวัติก็ขอให้เลิกปฏิวัติ ถ้าทุกคนช่วยกันและทำตามกติกา การปกครองตนเองของประชาชนเจ้าของประเทศซึ่งคือความหมายของประชาธิปไตยมันก็จะประสบผลสำเร็จ