ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคล แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคล หรือชุด PPE พระราชทาน จำนวน 550 ชุด ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสมทบโดยเสด็จพระราชกุศล

โดย อว. ได้ส่งมอบเงินพระราชทานแก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดที่ดำเนินงานโรงพยาบาลสนามเครือข่าย และศูนย์แยกกักชุมชนหรือศูนย์พักคอยในสังกัด 46 แห่ง และจัดสรรเงินซื้อชุด PPE 10,000 ชุด ส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามเครือข่ายและศูนย์แยกกักชุมชน หรือศูนย์พักคอยในสังกัด 38 แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด