7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : สมุนไพรกระชายขาว อาหารเป็นยาช่วยเสริมภูมิต้านโควิด-19

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาต่อยอดงานวิจัย จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อ "แม่โจ้" มีสรรพคุณสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ "แม่โจ้" ที่พัฒนาต่อยอดมาจากงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ คือ กระชายขาว พืชสมุนไพรประจำบ้านที่มีรสเผ็ดร้อน ใช้ในการแพทย์แผนไทย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ ร่วมกับภาคเอกชน กำหนดสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายขาวผสมขิงและใบเตย เสริมสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 มีทั้งชนิดแคปซูล เครื่องดื่มชนิดน้ำ และเครื่องดื่มชนิดผง

โดยสารสำคัญของกระชายขาวจะมีปริมาณเข้มข้นที่บริเวณส่วนเหง้า เป็นกระชายที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ได้กระชายขาวที่มีคุณภาพดี และอาศัยข้อมูลในตำรับยา และคัมภีร์ยาสมุนไพรแผนโบราณ ประกอบกับรายงานวิชาการและวิจัยจากหลายสำนัก ที่มีรายงานว่า สารสกัดจากกระชายขาวและขิง ให้ผลที่ดีในการช่วยยับยั้งเซลล์เชื้อโควิด-19 ในหลอดทดลองได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม แม้กระชายขาวจะเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ แต่หากใช้ผิดก็อาจทำให้เกิดโทษได้ ซึ่งกระชายขาวเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน ดังนั้น ผู้มีอาการธาตุไฟสูง มีอาการร้อนในเป็นประจำ ผู้ที่มีโรคความดัน โรคหัวใจ และภาวะฮอร์โมนผิดปกติ ควรทานอย่างระมัดระวัง ไม่ควรทานทุกวัน หรือให้ทานช่วงวันเว้นวัน หรือ เว้นสองวัน และดื่มน้ำตามมาก ๆ จึงจะเป็นวิธีการที่ทั้งปลอดภัย และได้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรก้นครัว ที่ช่วยให้เรามีภูมิป้องกันเชื้อโควิด-19 ในยุคนี้ได้อีกด้วย