7HDร้อนออนไลน์

เจ้าของควายน้ำทะเลน้อยเร่งต้อนควายขึ้นที่สูง หลังกรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนัก

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และข้อมูลฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่เคยเกิดน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งในช่วงที่ผ่านมา กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศ เรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ในระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. นี้ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

จากสถานการณ์ดังกล่าวทางจังหวัดพัทลุง จึงสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และเทศบาลเมืองพัทลุง เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณคลองท่าแนะ ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสียงที่เคยเกิดท่วมอยู่เป็นประจำ

ทางด้านเจ้าของควายน้ำในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และ ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำได้เร่งต้อนควายน้ำที่ปล่อยเลี้ยงในพื้นที่ป่าพรุควนขี้เสี้ยน และทุ่งหญ้าคลองนางเรียม  มาไว้ในพื้นที่ปลอดภัย เพื่อรับมือหลากหลากท่วม หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ได้แจ้งเตือนประชาชนว่าในพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ย่างเข้าสู่ช่วงลมมรสุม ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะออกจะมีฝนตกหนัก

ทั้งนี้ช่วงน้ำหลากท่วมพื้นที่ป่าพรุและทุ่งหญ้าที่เลี้ยงควายน้ำ ทำให้ทุกปีน้ำที่ท่วมนานและสูง ทำให้ควายที่เจ้าของไม่ได้ต้อนออกมากจากป่าพรุ จมน้ำตายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะลูกควายตัวเล็กและควายที่มีอายุมาก ทำให้ในปีนี้ เจ้าของควายได้เริ่มทยอยต้อนควายขึ้นมาไว้ที่สูงเพื่อความปลอดภัยล่วงหน้า สำหรับทุ่งหญ้าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยพัทลุง ถือเป็นเหล่งเลี้ยงควายสร้างรายได้ของชาวบ้านในพื้นที่มาอย่างช้านาน โดยมีควายที่ชาวบ้านเลี้ยงปล่อยทุ่งไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัว