ห้องข่าวภาคเที่ยง

หยุดขายเสียงได้ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร (ดร.มานะ นิมิตรมงคล)

หยุดขายเสียงได้ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร : ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้นำทางสังคม อยากได้คนเก่ง คนดี ตั้งใจจริงจังในการทำงาน ที่จะมาพัฒนาชุมชนของเรา...