7HDร้อนออนไลน์

โคราช เฝ้าระวัง! คลัสเตอร์หาเสียงเลือกตั้ง ลามติดนักเรียนพบผู้ติดเชื้อแล้ว 13 คน

24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 114 คน โดยติดเชื้อมาจากนอกจังหวัด 7 คน ที่เหลือ 100 คน เป็นการติดเชื้อในจังหวัด รวมยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 32,339 คน ซึ่งรักษาหายแล้ว 30,588 คน และยังรักษาอยู่ 1,501 คน  ส่วนสถานการณ์ผู้ป่วยในเรือนจำ พบผู้ป่วยโควิด 19 ในเรือนจำนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จำนวน 1,942 คน ยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม ขณะที่ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา อ.สีคิ้ว ยอดผู้ป่วยติดเชื้อยังเท่าเดิม 506 คน

ส่วนการดำเนินมาตรการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พบว่า จากเป้าหมายประชากรที่ควรได้รับวัคซีน 2,633,207 คน สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปได้แล้ว 1,584,034 คน คิดเป็น 60.16 %  ฉีดเข็ม 2 ได้ 1,351,641 ราย หรือ 51.33% ,ฉีดเข็ม 3 ได้ 124,092 ราย หรือ 4.71 % รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว 3,059,767 โดส

อย่างไรก็ตาม  การแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ ยังต้องเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมอย่างเต็มที่ ซึ่งวันนี้ มี 8 คลัสเตอร์ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ โดยเป็นคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 2 คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์เก่า 6 คลัสเตอร์ ซึ่งหนึ่งใน 8 คลัสเตอร์ เฝ้าระวังคือ

คลัสเตอร์ กิจกรรมร่วมกัน หมู่ 11 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา  เป็นคลัสเตอร์ใหม่เกิดจากการการทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง อบต.  และไปงานกฐิน แล้วมีอาการป่วย ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เมื่อตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงสูง ย้อนหลังไป 14 วัน พบว่า มีการนั่งรถไปช่วยหาเสียงร่วมกัน ทำให้ผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมและผู้สมัคร อบต. ติดเชื้อโควิด 19 ไปด้วย  หลังจากนั้น ค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่มติม พบว่า มีเด็กนักเรียน ชั้น ป.3 รร.ประชาสามัคคี ต.หนองระเวียง อ.เมืองฯ ติดเชื้อไปด้วย ซึ่งทาง สสจ.ได้เร่งเข้าตรวจ ATK นักเรียนและครูที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้ว รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อแล้ว 13 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง