7HDร้อนออนไลน์

โค้งสุดท้ายเริ่มมีกลิ่น! ชาวมวกเหล็ก แฉ! มีกลุ่มคน อ้างตัวเป็นผู้สมัคร อบต.เรียกเก็บบัตรประชาชน ชาวบ้านหลายหลังคาเรือน หวั่นการเลือกตั้งไม่โปร่งใส

( 24 พ.ย.64 ) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียน จากชาวบ้าน ในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ให้เบาะแสถึง ความไม่โปร่งใส ในการเลือกตั้งชิงตำแหน่ง นายก อบต.และ และสมาชิกอบต. ใน ต.มวกเหล็ก ซึ่ง จากการ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว มีลักษณะภูมิประเทศ  เป็นเนินเขา  มีบ้านเรือนประชาชนปลูกไม่ห่าง กว่า 30หลังคาเรือน  และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 40-50 คน

โดยชายอายุ 45 ปี ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า ก่อนหน้านี้ประมาณ วันที่15 -16-17 พ.ย. มีกลุ่มบุคคลอ้างตัวเป็นผู้สมัคร เข้ามาในพื้นที่ พร้อม หัวคะแนน   เรียกเก็บบัตรประชาชนของชาวบ้าน ไปหลายหลังคาเรือน ทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้ ไม่สบายใจ เกรงว่า อาจมีการทุจริต ลงคะแนนเลือกตั้ง  อบต. ที่ใกล้จะมาถึงในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 

ซึ่งพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก  มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แข่งขันกัน จำนวน  2  หมายเลข   คือหมายเลข 1และหมายเลข 2  ส่วนผู้สมัคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  แข่งขันกัน จำนวน 34 คน  โดยพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก มีอยู่ 13 หมู่บ้าน กว่า 4000 ครัวเรือน    การเรียกเก็บบัตรประชาชน ของชาวบ้านไป โดยไม่ทราบเจตนา ของกลุ่ม ดังกล่าว ว่าเอาไปด้วยวัตถุประสงค์อะไร แอบแฝงหรือเกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้ง อบต.หรือไม่ ตนเองรวมถึงชาวบ้าน จึงขอให้ มีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้า ตรวจสอบ ในพื้นที่ เพื่อสืบหา ข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้