7HDร้อนออนไลน์

จังหวัดพื้นที่สีแดง เฝ้าระวัง "การทุจริตการเลือกตั้ง" สมาชิกสภา อบต. นายกฯ อบต. อาทิตย์นี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยรายชื่อจังหวัดพื้นที่สีแดง  ที่ต้องเข้าไปเฝ้าระวังการทุจริตการเลือกตั้ง เนื่องจากในพื้นที่มีการแข่งขันกันสูง มีโอกาสซื้อสิทธิ ขายเสียง โดยมีพื้นที่เฝ้าระวัง 382 แห่ง โดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ประกอบด้วยจังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล

รองลงมาคือพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา

พื้นที่เฝ้าระวังอีกแห่งคือกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กับชับให้ระดับโรงพัก ผู้กำกับสถานีเฝ้าระวัง ป้องกันการก่อเหตุ พื้นที่ไหนที่มีการทุจริตการเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสไปที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิการยนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. อย่าลืมไปเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. / นายก ฯ อบต. ที่สำคัญหยุดซื้อสิทธิ-ขายเสียง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนให้กับประเทศ