เจาะประเด็นข่าว 7HD

รัฐบาลขยายเพดานหนี้ ม.28 จาก 30 % เป็น 35 % ก่อหนี้เพิ่มได้ 1.55 แสนล้าน จ่ายประกันรายได้ข้าว

โดยวงเงินที่ก่อหนี้เพิ่มดังกล่าวจะทำให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้ชาวนา ซึ่ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า หลังจากที่มีการอนุมัติจ่ายเงินงวดแรกในโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว งวดแรกไปแล้วประมาณ 18,000 ล้านบาท ยังเหลือวงเงินที่ต้องจ่ายตามโครงการอีกราว 80,000 ล้าน ถึง 90,000 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องขยายเพดานหนี้ ในมาตรา 28 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ จาก 30 % เป็น 35 % เป็นเวลา 1 ปี เพราะวงเงินที่อนุมัติได้ในขณะนี้เหลือเพียงแค่ 5,300 ล้านบาทเท่านั้น

สำหรับการขยายเพดานหนี้ดังกล่าว จะมีผลเป็นทางการในสัปดาห์หน้า คาดว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้เงินภายในเดือนธันวาคมนี้

นอกจากนี้ ยังเตรียมของบกลางรายการสำรองจ่ายฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำมาสนับสนุนโครงการบางส่วนด้วย