เจาะประเด็นข่าว 7HD

เปิดเงินเดือนผู้บริหาร สลน.หลังทุ่มงบ 2.6 ล้านแจก iPhone

มีคำอธิบายว่า เป็นการจัดซื้อตามกระบวนการและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน และต่ำกว่าราคากลาง โดยจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญพิเศษขึ้นไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ตามแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น เป็นการจัดซื้อเพื่อทดแทนโทรศัพท์เครื่องเดิม ที่ใช้งานมาเกินวงรอบ 4 ปี ตามความจำเป็น สำหรับการใช้ในราชการ ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) มีข้าราชการการเมืองรวมอยู่ด้วย แต่งานนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะรับ iPhone

ทีมข่าวของเราค้นข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน พบว่าแบ่งเป็น 4 ระดับคือ ประเภทผู้บริหาร} อำนวยการ} วิชาการ และทั่วไป สำหรับอัตราเงินเดือนตำแหน่งประเภทบริหาร ที่อยู่ในข่ายได้รับ iPhone ฟรี ตามหลักเกณฑ์ที่ สลน.กำหนดนั้น ถ้า C9 เงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 51,140 บาท, ขั้นสูง 74,320 บาท, ถ้าเป็น C10-11 เงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 56,380 บาท, ขั้นสูงอยู่ที่ 76,800 บาท

และถ้าใช้มือถือที่เป็นของราชการ ก็จะเบิกได้สารพัด ตั้งแต่ค่าเช่าหมายเลข ค่าบริการรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ ไปจนถึงค่าซ่อมบำรุงรักษา แต่ก็มีเพดานกำหนดไว้ด้วย เช่น ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงเบิกได้ไม่เกินคนละ 4,000 บาทต่อเดือน

ขณะที่ข้าราชการการเมืองที่อยู่ในข่ายได้รับแจก iPhone ด้วย อัตราเงินเดือนก็ไม่ได้ต่ำ อย่างเช่น รองโฆษกรัฐบาล จนถึง โฆษกรัฐบาล เงินเดือน 49,210 - 57,250 บาท บรรดาที่ปรึกษารัฐมนตรี, ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เงินเดือน 57,250 - 72,660 บาท, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 70,620 - 81,700 บาท, รัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรี 113,560 - 125,590 บาท และแน่นอนว่าเบิกค่าใช้จ่ายได้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง