ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ 96

ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศล ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพาร บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ 96 โอกาสนี้ ได้ประทานทุนประจำปีของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงดำเนินมานับแต่ยังทรงพระชนม์ จำนวน 13 องค์กร ซึ่งมีทั้งองค์กรด้านการศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2468 ทรงเป็นกำลังหลักในการสืบสานพระราชกรณียกิจและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง