สนามข่าว 7 สี

คำด่าแบบไหน...ได้ไปโรงพัก

ว่ากันว่าคำพูดของคนเราแค่เพียง 1 คำพูด สามารถฆ่าคนได้ คำพูด 1 คำพูด ทำให้คนเราผิดใจกัน บาดหมางกัน ทำร้ายกัน จนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้เลย ถึงแม้ทุกวันนี้เราจะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูด หรือกล่าวอะไรก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะบางคำเมื่อพูดหรือ "ด่า" ออกไปแล้ว มีโอกาสได้ไปโรงพักเลย ก่อนอื่นไปดูความหมาย และโทษกันก่อน

"คำด่า" คือคำพูดที่หยาบคาย เป็นคำที่ทำให้ผู้ถูกด่า รู้สึกด้อยค่า มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ผู้ใดซึ่งดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า หรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เห็นโทษแล้ว บางคนบอกว่าอาจต้องคิดให้ดี ก่อนที่จะเอ่ยปากด่าใครสักหนึ่งคำ หรือหนึ่งประโยค นี่ยังไม่รวมคำพูดหมิ่นประมาทอีก โทษก็จะหนักขึ้นไปอีก แล้วแบบนี้ "คำด่าแบบไหน...ได้ไปโรงพัก"

1. อีดอก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2102/2521 : คำว่า "อีดอก" เป็นถ้อยคำหยาบคาย สามัญชนฟังแล้วเข้าใจได้ชัดเจนอยู่ในตัวเองว่า ผู้ถูกด่าเป็นหญิงไม่ดี จำเลยจึงมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ปรับ 500 บาท

2. อีเหี้ย - อีสัตว์ - อีควาย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5257/2548 : ถ้อยคำดังกล่าวนอกจากจะเป็นคำหยาบคายแล้ว ยังมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบผู้เสียหายเป็นสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สี่เท้า จำเลยจึงมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 3 ลงโทษปรับ 1,000 บาท

3. อีตอแหล
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8919/2552 : ถ้อยคำดังกล่าว เป็นการดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท หรือทำให้อับอายว่าเป็นคนพูดเท็จ จึงเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหายอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ปรับ 200 บาท

4. ไอ้ระยำ - ไอ้เบื๊อก - ไอ้ตัวแสบ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1631/2538 : ถ้อยคำเหล่านี้ หากพูดออกไปจะมีความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 และฐานกระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายต่อหน้าธารกำนัล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397

4. เฮงซวย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1623/2551 : คำว่า "เฮงซวย" แปลว่า เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ คุณภาพต่ำ ไม่ดี ซึ่งมีความหมายในทางเสื่อมเสีย จึงเป็นความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ปรับ 1,000 บาท

5. ผู้หญิงต่ำ ๆ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2256/2537 : คำว่า "ผู้หญิงต่ำ ๆ" เป็นคำพูดเชิงเหยียดหยามว่า เป็นผู้หญิงไม่ดี มีศักดิ์ศรีต่ำกว่าผู้หญิงทั่วไป มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ปรับ 1,000 บาท

6. พระหน้าผี - พระหน้าเปรต
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10/2527 : พระภิกษุ หรือพระสงฆ์ เป็นบุคคลที่ประชาชนทั่วไปถือว่าควรเคารพ การพูดถ้อยคำดังกล่าว จึงเป็นการดูหมิ่นโจทก์ซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393

7. มารศาสนา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3226/2525 : คำว่า "มารศาสนา" ความหมายในพจนานุกรม หมายถึง บุคคลผู้มีใจบาปหยาบช้า คอยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นทำบุญ และกีดกันบุญกุศลที่จะมาถึงตน การกล่าวถ้อยคำดังกล่าวมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ลงโทษปรับ 1,000 บาท

8. ไอ้หน้าโง่
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7572/2542 : คำว่า "ไอ้หน้าโง่" ถ้อยคำดังกล่าวแสดงอยู่ในตัว ถึงการหมิ่นเหยียดหยาม และมีเจตนาดูหมิ่น พิพากษาปรับ 1,000 บาท

9. อีร้อย…(ตามด้วยคำลามก), อีดอกทอง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1442/2495 : คำว่า "อีร้อย…อีดอกทอง" เป็นคำด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย จึงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งหน้า ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 339 (2)

ดังนั้นเวลาโมโห หรือทะเลาะกับใคร ก็ต้องมีสติทุกครั้ง ไม่งั้นจะเข้ากับคำพูดที่ว่า "ปากพาจน" ได้ ไม่ใช่แค่คำด่ากันอย่างเดียว แต่ยังมีพฤติกรรมอีกหลายอย่างที่เสี่ยงผิดกฎหมาย พรุ่งนี้มาติดตามต่อกับคุณศจี