เช้าข่าว 7 สี

รัฐบาลเร่งจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนา ธ.ค.นี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงข้อความใน Facebook ส่วนตัวถึงความห่วงใยเกษตรกรทุกคน ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 น้ำท่วม น้ำแล้ง จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหางบประมาณมาให้เกษตรกรในโครงการต่างๆ เช่น โครงการประกันรายได้ชาวนา, โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว, โครงการประกันรายได้ยางพารา, โครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน

โดยรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มเติมอีก 155,000 ล้านบาท โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันอังคารหน้า จากนั้นก็จะมีการเบิกจ่ายผ่าน ธ.ก.ส. ถึงบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรง

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงยืนยันสัปดาห์หน้า คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวนาในส่วนที่เหลือ และโครงการประกันรายได้เกษตรกรยางพาราไปพร้อมกัน ซึ่งการจ่ายเงินจะผ่าน ธ.ก.ส. ที่คาดว่าเดือนธันวาคมจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้ทันฤดูการเก็บเกี่ยว

นอกจากนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้า ยังมีนโยบายให้ปรับวิธีการประกันรายได้ เพื่อให้งบประมาณมีเพียงพอในการที่จะเข้าช่วยเหลือ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางธุรกิจแห่งปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจไทยให้ยั่งยืน

โดยแบ่งเป็นสาขารางวัลองค์กรที่มีรายได้สูงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี และองค์กรขนาดกลางที่สร้างรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี รวมถึงรางวัลธุรกิจ SMEs ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการและค้าปลีก ค้าส่ง ที่มีความโดดเด่น แม้จะได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แต่ยังคงเดินหน้าธุรกิจต่อไปด้วยการบริหารงานแบบใหม่