เช้าข่าว 7 สี

ปรับสูตรน้ำมันดีเซล ราคาลดลงเหลือลิตรละ 28 บาท

ผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. นัดพิเศษ ซึ่งมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติ เคาะแนวทางปรับสูตรน้ำมันดีเซลเหลือ 1 ชนิดคือ น้ำมันดีเซล B7 จากปัจจุบันมี 3 ชนิดคือ B7, B10 และ B20 ซึ่งจะส่งผลให้ระดับราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซลปรับลดลิตรละ 50-80 สตางค์ และทำให้ราคาขายปลีก อยู่ที่ประมาณลิตรละ 28 บาท

โดยจะขอให้ผู้ค้าน้ำมัน คงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไว้ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพลังงาน ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อเดือน ผลจากมติครั้งนี้ จะทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีภาระชดเชย เหลือ 3,886 ล้านบาท โดยสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ล่าสุดอยู่ที่ 2,596 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ชาวสวนปาล์มก็ออกมาคัดค้านการปรับสูตรน้ำมันดีเซลทันที โดย นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ ประธานกลุ่มคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มติ กบง. ที่ให้ปรับสูตรน้ำมันไบโอดีเซล เหลือ B7 ชนิดเดียว จะกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มกว่า 200,000 คน ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์ม มาผลิตเป็นไบโอดีเซลลดลง จะส่งผลให้ราคาผลปาล์มปรับตัวลดลงตาม ดังนั้นชาวสวนปาล์ม จะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านมติดังกล่าวอย่างแน่นอน โดยจะมีความชัดเจนในวันนี้