เช้าข่าว 7 สี

ศธ.งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 65

มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ได้สั่งเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานวันเด็กประจำปี 2565 ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดการรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19

สำหรับงานวันเด็กประจำปี 2565 ตรงกับวันที่ 8 มกราคม 2565 ภายในงานจะมีกิจกรรมจัดส่งโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก ให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 564 คน เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 225 คน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นผู้มอบให้ พร้อมรับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

ส่วนการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ใช้ชื่อหนังสือ "เด็กไทยใจเป็นหนึ่ง" เป็นไอเดียของนักเรียน ป.6 จากจังหวัดเพชรบุรี ส่วนภาพหน้าปก เป็นผลงานภาพวาดของนักเรียนชั้น ป.2 จากจังหวัดลำพูน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผลงานส่งเข้าประกวด โดยคาดว่า จะจัดพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติเสร็จสิ้น ภายในเดือนธันวาคมปีนี้