เช้าข่าว 7 สี

เลี้ยงวัวรีดน้ำเชื้อขาย สร้างรายได้นับแสนบาท

เกษตรกรบ้านโนนดินทราย หมู่ 2 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้เลิกทำนาปลูกข้าว หันมาเลี้ยงวัวสายพันธุ์บราห์มันขาย เนื่องจากการทำนาเพียงอย่างเดียวไม่คุ้ม ทั้งราคาปุ๋ย และภาวะภัยแล้ง การเลี้ยงวัวแต่เดิมจะใช้พ่อพันธุ์ผสมพันธุ์ กับแม่พันธุ์ตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันใช้วิธีการผสมเทียม ด้วยการรีดน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค เพื่อให้น้ำเชื้อขยายพันธุ์วัวต่อไปได้

นายริม ขอบังกลาง เกษตรกรบ้านโนนดินทราย บอกว่า ตนเองมีอาชีพเลี้ยงวัวมานานหลายปีแล้ว ปัจจุบันมีวัวที่เลี้ยงไว้ทั้งหมด 13 ตัว โดยมีวัวตัวผู้สายพันธุ์บราห์มัน อายุ 7 ปี เป็นพ่อพันธุ์ มีเกษตรกรมาติดต่อขอซื้อน้ำเชื้อทุกเดือน ทำให้มีรายได้ดี เฉลี่ยเดือนละ 20,000-30,000 บาท หรือปีละ 200,000-300,000 บาท ดีกว่าการทำนาปลูกข้าว เพราะวัวจะออกลูกทุกๆ ปี นับว่าเป็นกำไรในการเลี้ยง ทำให้อาชีพเลี้ยงวัว เป็นอาชีพที่มั่นคงกว่าการทำนาปลูกข้าว