ห้องข่าววาไรตี้

ทบ.เปิดรับสมัครทหารเกณฑ์แบบสมัครใจ

จากปีที่ผ่านมากองทัพบกเปิดรับสมัครเกณฑ์ทหารแบบ "สมัครใจ" ผ่านออนไลน์ เข้ากองประจำการในผลัดที่ 1/64 ที่คัดผู้มีคุณสมบัติได้ 3,207 นาย และในปีนี้ กองทัพบกเดินหน้าต่อ โดยเริ่มการรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทาง เว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ปี 2564 - 31 มกราคมปี 2565 โดยเปิดรับสมัครเฉพาะชายไทยอายุ 18-20 ปี (เกิดปี 2545-2547) ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร และอายุ 22-29 ปี (เกิดปี 2536-2543) ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการ ทุกประเภท ให้สามารถสมัครเป็นทหารกองประจำการได้ เป็นกรณีพิเศษ และสามารถเลือกเข้าหน่วยที่ต้องการได้ในผลัดที่ 1/65 วันที่ 1 พฤษภาคม แต่ก่อนลงหน่วย จะคัดเลือกให้เป็นตามเกณฑ์ วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ ณ มณฑลทหารบก 35 แห่งทั่วประเทศ ก่อนการตรวจเลือกทหารในระบบปกติ

สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปี ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายน 2565 ไม่สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ตามกระบวนการปกติ รายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยสัสดีทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ sassadee.rta.mi.th เฟซบุ๊ก: กองการสัสดี