ห้องข่าววาไรตี้

เตรียมรื้อโควตานมโรงเรียน

หลังมีกระแสข่าวว่า โครงการนมโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ นั้น นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมวางแนวทางแก้ปัญหา พร้อมย้ำ หากพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้เกิดการเอาเปรียบ หรือเกษตรกรไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ ก็จะเสนอให้ทบทวนเงื่อนไขโครงการฯ โดยระหว่างนี้ ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทำรายละเอียด ปัญหาความเดือดร้อน เสนอต่อกระทรวงเกษตรฯตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตัวจริงได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณนมโรงเรียน 14,000 ล้านบาท

ด้าน นายสุรักษ์ นามตะ ประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ก จำกัด กล่าวว่า จะไปรวบรวมความเห็นของสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมนำเสนอต่อกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาความเดือดร้อนครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค. ดูแลสมาชิกโคนม 4,500 ราย ปริมาณนม 600 – 700 ตันต่อวัน หากว่าบทบาทของอ.ส.ค.ในเรื่องนมโรงเรียนน้อยลง จะส่งผลกระทบต่อการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรเช่นกัน ยอมรับว่ากรณีโรงนมย่อยขนาดเล็กที่ปัจจุบันมีการขยายตัวตั้งเพิ่มขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของรายใหญ่ ทำให้กระทบต่อสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมาก