7HD ร้อนออนไลน์

ชาวนาโคราชทวงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เผยต้องจ่ายค่าหนี้ในการลงทุนทำนา วอนรัฐบาลเห็นใจด้วย

วันนี้ ( 25 พ.ย.64)  นางเพียร นาอ้อม อายุ 65 ปี ชาวนารายหนึ่ง ในตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกมาร้องขอให้ทางรัฐบาล ให้ช่วยติดตามโครงการประกันรายได้ ประกันเงินเยียวยาค่าเก็บเกี่ยว และลดต้นทุนการผลิต เพราะชาวนาเกี่ยวข้าวไม่ได้ราคาตามที่ตั้งไว้ และต้นทุนการผลิตแพง ชาวนาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ที่ผ่านมาได้ติดตามเรื่องนี้ก็ได้รับคำตอบว่าจะได้รับเงินในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 แต่จนถึงตอนนี้ล่วงเลยมานานแล้ว ชาวนาก็ยังไม่ได้รับ โดยเฉพาะเงินค่าส่วนต่างในการเก็บเกี่ยวผลผลิต


เนื่องจากในพื้นที่อำเภอพิมาย ประสบกับปัญหาอุกภัยน้ำท่วมหนักถึง 2 รอบ ทำให้พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ชาวนาได้รับความเดือดร้อน ผลผลิตข้าวนาปีที่ได้ก็ลดลงแต่ชาวนาต้องจ่ายค่าทำนาตามจำนวนไร่ที่ทำ บางคนก็เช่าที่นาคนอื่นทำ จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าที่นา


ขอให้เห็นใจ เข้าใจชาวนาด้วย ตนเองลงทุนทำนาปลูกข้าว จำนวน 25 ไร่ ถูกน้ำท่วมเสียหายไป 2 รอบ เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วได้ข้าวเพียง 10% เท่านั้น แต่ต้องจ่ายค่ารถเกี่ยวเต็ม 25 ไร่ ไร่ละ 550 บาท ซึ่งคิดแล้วขาดทุนยับเยิน แถมเจ้าของรถเกี่ยวข้าวมาทวงถามแค่รถเกี่ยวทุกวัน ซึ่งตนเองไม่มีเงินจ่าย จึงอยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือด่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง