ข่าวดึก 7HD

สภาฯ วุ่นตั้งแต่วันแรก เสนอนับองค์ประชุม

สัปดาห์นี้มีการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 24- 26 พฤศจิกายน ซึ่งแค่วันแรกก็เกิดความวุ่นวายขึ้นแล้ว เมื่อฝ่ายรัฐบาลเสนอให้ที่ประชุมเลื่อนวาระการพิจารณา ญัตติเรื่องขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระปกติ แต่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้มีการพิจารณาตามวาระที่กำหนดไว้เดิม และเห็นว่าการใช้วิธีเสนอญัตติเร่งด่วนเข้ามาแทนวาระปกติบ่อยๆ ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

จากนั้นในที่ประชุมได้เกิดความวุ่นวายขึ้น เมื่อ นายไพบูลย์ นิติตะวัน จากพรรคพลังประชารัฐ ตำหนิว่า องค์ประชุมที่หายไปส่วนใหญ่ เพราะ สส.พรรคฝ่ายค้านไม่ยอมเข้าร่วมประชุม ทำให้ สส.ฝ่ายค้านต่างลุกขึ้นประท้วง จน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ต้องขอให้นายไพบูลย์ถอนคำพูด

แม้จะถอนคำพูดแล้ว แต่ความร้อนแรงในห้องประชุมยังไม่จบ ฝ่ายค้านยืนยันที่จะนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ แต่รัฐบาลขอเสนอเป็นแบบเสียบบัตรแสดงตนแทน ทำให้เกิดการถกเถียงกัน ถึงระเบียบข้อบังคับการประชุม จนในที่สุดประธานวิปรัฐบาลต้องเบรกอารมณ์ความร้อนแรงในสภาฯ ด้วยการเสนอขอพักการประชุมเป็นการชั่วคราว

และเมื่อกลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง ก็เริ่มนับองค์ประชุม โดยใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมงในการขานชื่อสมาชิกทีละคน และพบว่ามีองค์ประชุม 264 คน ซึ่งสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ขณะนี้มีจำนวน 475 คน ครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมคือ 238 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม จากนั้นจึงเริ่มเดินหน้าพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมเดิมต่อไป

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่า การขอนับองค์ประชุม เป็นเรื่องของสภาฯ ก็ว่ากันไป ซึ่งในที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐ ได้กำชับ สส.ห้ามขาดประชุมสภาฯ ทุกครั้ง

ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีทุกคนที่ไม่ติดภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น สส.หรือไม่เป็นก็ตาม เดินทางเข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกครั้ง เพราะแม้จะไม่มีเรื่องต้องตอบกระทู้ แต่ก็ถือว่า ได้มีโอกาสพบปะกับ สส.