ข่าวดึก 7HD

พาณิชย์ฯ จำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกหลายจังหวัด

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครเริ่มวันแรกกับการขายหมูพาณิชย์ พร้อมกับกรุงเทพมหานคร และอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น ที่จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ หมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค ช่วงการระบาดโควิด-19 ที่ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้น จึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมูในราคาถูกกว่าท้องตลาด ราคากิโลกรัมละ 130 บาท จำนวน 30 วัน วันละ 3 จุด จุดละ 200 กิโลกรัมต่อวัน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคมนี้ หมุนเวียนไปทั้ง 3 อำเภอ และขอความร่วมมือกับทางห้างสรรพสินค้า เข้าร่วมจำหน่ายเนื้อหมูในราคากิโลกรัมละ 125-130 บาท ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะที่ชาวจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้ดี

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ นำหมูเนื้อแดงจำหน่ายกิโลกรัมละ 130 บาท พร้อมกัน 4 จุดทั่วเมืองบุรีรัมย์ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยประชาชนที่ทราบต่างทยอยกันมาเลือกซื้อหมูเนื้อแดงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนร้านค้าที่ไม่ได้ร่วมโครงการ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการรณรงค์ให้ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน หากผู้บริโภคเห็นว่าไม่ติดป้ายแสดงราคา ให้ร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ที่ร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมูในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด