ข่าวดึก 7HD

8 ขั้นตอนนำเข้าแรงงานเพื่อนบ้าน เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันความพร้อมนำเข้าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านตาม MOU โดยจะเปิดให้นายจ้างยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงาน มาทำงานในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ โดยนายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดหาสถานที่กักตัว ประมาณ 11,490 – 22,040 บาทต่อแรงงาน 1 คน แต่หากแรงงานยังฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ครบ กระทรวงแรงงานจะจัดหาวัคซีนมาฉีดให้ในวันสุดท้ายของการกักตัว และจะประสานสาธารณสุขจังหวัดปลายทาง เพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ชี้แจงขั้นตอนการนำเข้าแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน 8 ขั้นตอน เริ่มจากนายจ้างยื่นแบบคำร้องกับสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ จากนั้นกรมการจัดหางานจะส่งคำร้องต้องการแรงงานประเทศเพื่อนบ้านไปยังประเทศต้นทาง ต่อมาประเทศต้นทางก็จะรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา และจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานส่งให้กรมการจัดหางาน เพื่อส่งต่อให้นายจ้าง

โดยนายจ้างที่ได้รับบัญชีรายชื่อแรงงานแล้ว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนแรงงาน พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นกรมการจัดหางานจะส่งหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทางของแรงงาน เพื่อพิจารณาออกวีซ่า อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ

ซึ่งการเดินทางเข้าประเทศ แรงงานต้องแสดงเอกสารการทำงาน ผลตรวจเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และหลักฐานฉีดวัคซีนหรือ ประวัติเคยติดเชื้อในช่วงไม่เกิน 3 เดือน และแรงงานต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรคก่อนกักตัว และตรวจหาเชื้อ ส่วนขั้นตอนสุดท้าย แรงงานต้องรับการอบรมผ่านระบบ Video Conference ณ สถานประกอบการ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ก็จะได้รับใบอนุญาตทำงานอย่างสมบูรณ์