7HDร้อนออนไลน์

กกต.ประสานตำรวจ จัด 204 ชุดเคลื่อนที่เร็วสกัดโกงเลือกตั้ง อบต.โค้งสุดท้าย! ล่าสุดยังไม่พบความเคลื่อนไหวผิดสังเกต รวมถึงซุ้มมือปืนและเหตุรุนแรง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รายงานความคืบหน้าของการจัดการเลือกตั้ง อบต. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. 2564 นี้ ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยว่า ได้มีประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 204 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นาย ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 9-28 พ.ย.2564 โดยมีหน้าที่ป้องปรามและหาข่าว เผชิญหรือระงับเหตุการณ์กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ในการเลือกตั้ง อบต.ในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่การตรวจค้น จับกุม ควบคุม ผู้กระทำความผิดนำส่งพนักงานสอบสวนหรือนำส่งศาลแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำชับไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งและพนักงานของ กกต. ในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูลการกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
ขณะที่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการรักษาความเรียบร้อยในการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 28 พ.ย.ว่า กำชับตำรวจทุกพื้นที่เข้มงวดช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุดป้องกันปราบปราม ออกตรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆ ป้องปรามเหตุอาชญากรรม ทั้งคดีอาวุธปืน ยาเสพติด และกฎหมายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแนวโน้มการแข่งขันสูง ในพื้นที่ภาค 8 และ 9 รวมถึงภาค 7 และ 2 แต่จากการประเมินด้านการข่าว ยังไม่พบสัญญาณบ่งชี้เหตุรุนแรง และยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มซุ้มมือปืน รวมทั้งยังไม่มีพื้นที่ใดร้องขอกำลังรักษาความปลอดภัยตัวบุคคลเป็นพิเศษ

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ครอบคลุมกว่า 5,000 อบต. และสมาชิก อบต.กว่า 50,000 คน ตำรวจจะเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและการกระทำผิดอื่นๆ จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

ข่าวอื่นในหมวด