ห้องข่าวภาคเที่ยง

ปิดการจราจรบางส่วน ขยายสะพานเฉลิมโลก

พลตำรวจตรีจิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับผิดชอบงานจราจรพร้อมด้วยตัวแทนกรุงเทพมหานคร และผู้รับเหมาก่อสร้างแถลงแผนการจัดการจราจรโครงการขยายความกว้างสะพานเฉลิมโลก ที่จะเริ่มมีการก่อสร้างและปิดการจราจรตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 หรือ 180 วัน โดยจะต้องมีการปิดการจราจรบนถนนราชดำริช่วงทางออกจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ต่อเนื่องไปจนถึงสะพานเฉลิมโลก 1 ช่องทาง 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้การจราจรในจุดดังกล่าว เสียช่องทางการจราจรไป 1 ช่องทาง และกลายเป็นลักษณะของคอขวด เพื่อทำการปรับปรุงและขยายผิวการจราจรในช่องทางดังกล่าวระยะทาง 300 เมตร ซึ่งคาดว่าการปิดการจราจรดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อถนนราชดำริ ต่อเนื่องไปถนนเพลินจิตแยกราชประสงค์และถนนพระราม 1

จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในจุดดังกล่าว หากเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ ให้ใช้เส้นทางถนนพญาไท เจริญผล เพชรบุรี จตุรทิศ ศรีอยุธยาหลีกเลี่ยงแทน หากมาจากพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งใต้ให้ใช้เส้นทางถนนวิทยุและหลังสวน ส่วนผู้ที่มาจากกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก แนะนำให้ใช้เส้นทางถนนพระราม 4 สุรวงศ์ และสี่พระยา โดยช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือช่วงเย็น ตั้งแต่หลังเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป หากจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าว ขอให้เผื่อเวลาอย่างน้อย 30 - 40 นาที ส่วนในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนให้เผื่อเวลาอย่างน้อย 20 นาที