ข่าวเด็ด 7 สี

รัฐบาลเดินหน้า "ท่องเที่ยว" รับปี 2565

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยกลุ่มชุมชนดังกล่าวจะเป็นชุมชนนำร่องให้เกิดการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป เพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่มุ่งเน้นนำความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศไทยและผลักดัน “Soft.Power” ความเป็นไทย

นอกจากนี้ ยังรับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างท่าอากาศยาน สนามบินเบตง จังหวัดยะลา ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง หรือกว่า 800,000 คน/ปี  คาดว่าจะเปิดเต็มรูปแบบในปี 2565 สอดรับกับมาตรการเปิดประเทศของมาเลเซียในวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่จะรองรับการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญทางโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ฐานราก


ข้อมูลเพิ่มเติม : BCG คือ เศรษฐกิจชีวภาพ( Bio Economy), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy), เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)