ห้องข่าวภาคเที่ยง

กกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 และ อปท.นิวส์โพล ได้สำรวจการรับรู้ถึงการเลือกตั้งภายใต้ห้วข้อ "ถามใจคนท้องถิ่นใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต." จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 42 จังหวัด 1,500 คน พบว่าร้อยละ 73.5 พร้อมออกไปใช้สิทธิ เพราะได้รับทราบจากป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนและการประชาสัมพันธ์ของผู้สมัคร รวมถึงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน แต่ประชาชนยังกังวลเรื่องการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่วนปัจจัยของการเลือกครั้งนี้ มองถึงนโยบายของผู้ลงสมัครมากที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเหตุทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ทั้งโครงการ "ตาสับปะรด" สายด่วนโทร. 1444 แล้ว ยังแจ้งผ่านเว็บไซต์ กกต. ซึ่งข้อมูลผู้แจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ กกต. ยังจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ที่จะทำหน้าที่ไปจนถึงวันเลือกตั้ง

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และการอบรมกรรมการประจำหน่วยก่อนเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายนนี้