ห้องข่าวภาคเที่ยง

หยุดขายเสียงได้ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร (นายสนั่น อังอุบลกุล)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการเลือกตั้งคนดี มีความสามารถ ดำรงตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ถือเป็นประโยชน์ของพวกท่าน การที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง บางท่านอาจจะมีการเสนอผลประโยชน์ ให้กับพวกท่าน เพื่อให้ท่านลงคะแนนให้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

จึงควรที่จะเลือกคนดี มีความสามารถมาเป็นตัวแทนบริหารท้องถิ่นของเรา