7HDร้อนออนไลน์

กกต.หนุน เครือข่าย "We Watch" สังเกตการณ์เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง

(  25 พ.ย.)  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า ได้รับการประสานจากเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch)  ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน  กกต. มีความประสงค์จะดำเนินการติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้  

โดยมีอาสาสมัครเยาวชนร่วมติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งโดยรอบหน่วยเลือกตั้ง  ในพื้นที่ทั่วประเทศ   ตั้งแต่การเปิดหน่วยเลือกตั้งจนสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  ในการเสริมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม 

สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) ได้ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง