เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : ราคาหมูพุ่ง ทุกข์ของฟาร์ม-ผู้บริโภค

ไปดูความทุกข์ของเจ้าของฟาร์มหมู และปัญหาของผู้บริโภคเป็นอย่างไร...