เจาะประเด็นข่าว 7HD

ปธ.กกต.ลงพื้นที่ตรวจเข้มเลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พ.ย.นี้

วันนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อบต. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

พร้อมกับได้จัดหน่วยเลือกตั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ด้วย โดยประธาน กกต.ประเมินว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งถึงกว่า 73% เลยทีเดียว

ทั้งนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว 172 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุจริตเลือกตั้งประมาณ 60 เรื่อง ขณะที่ตัวเลขจากแอปพลิเคชันตาสับปะรด มี 142 เรื่อง แจ้งว่ามีการกระทำทุจริตเลือกตั้ง

กกต.ยังออกคำเตือนข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมีทั้งที่ทำไม่ได้หลัง 18.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน เช่น ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ห้ามหาเสียงทุกรูปแบบ ส่วนข้อพึงระวังในวันเลือกตั้ง มีการห้ามผู้ไม่มีสิทธิพยายามไปใช้สิทธิลงคะแนน ห้ามทำลายบัตรเลือกตั้ง ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกคูหา ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่มีเครื่องหมายลงคะแนนหรือห้ามแสดงให้คนอื่นเห็น ห้ามขัดขวางหน่วงเหนี่ยวคนไปใช้สิทธิ ห้ามจัดยานพาหนะขนคนไปใช้สิทธิเป็นต้น