7HDร้อนออนไลน์

แจ้งเตือน! จังหวัดชุมพร เฝ้าระวังจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเตือนภัย !! ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพร ขอประกาศให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอหลังสวน อำเภอละแม อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอพะโต๊ะ เฝ้าระวังจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก จากการที่มีฝนตกหนักโดยต่อเนื่อง ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มหรือเส้นทางน้ำหลาก เตรียมการขนย้ายทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยงไว้ในที่สูง ขณะเดียวกันขอให้ขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยได้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของอำเภอต่าง ๆ ดังนี้

ข่าวอื่นในหมวด