ข่าวภาคค่ำ

ภาคใต้เฝ้าระวัง ฝนตกน้ำท่วมหลายจังหวัด จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวภาคค่ำ - ทางภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากท่วมหลายจังหวัด ชาวบ้านบางหมู่บ้านถูกตัด เจ้าหน้าที่เตือนคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

ภาคใต้เฝ้าระวัง ฝนตกน้ำท่วมหลายจังหวัด จ.สุราษฎร์ธานี
ฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ 128 มิลลิเมตร และน้ำป่าจากเทือกเขาแก่งกรุง ไหลหลากลงพื้นที่ ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลทะลักเข้าท่วมตลาดท่าชนะ และเพิ่มสูงขึ้นอยางต่อเนื่อง บางจุดสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านต้องขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง ชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งใช้เครื่องสูบน้ำระบายลงทะเล เพื่อลดความเสียหาย ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ฝนตกหนักเช่นกัน เจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยง พร้อมรับสถานการณ์ และอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย

น้ำป่าเทือกเขาหลวง ไหลท่วมหลายพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำป่าจากเทือกเขาหลวง ไหลหลากลงน้ำตกพรหมโลก และทะลักท่วมหลายหมู่บ้านในตำบลบ้านเกาะ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี

เช่นเดียวกับที่อำเภอลานสกา น้ำป่าหลากลงคลองท่าดี คลองท่าใหญ่ ตำบลกำโลน ท่วมเป็นวงกว้าง ระดับน้ำสูงเกือบ 2 เมตร บางหมู่บ้านถูกตัดขาด เจ้าหน้าที่เตือนพื้นที่ริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

น้ำยังท่วมบางพื้นที่ใน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรี ยังมีน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำที่อำเภอท่ายาง โดยระดับน้ำยังสูงเกือบ 1 เมตร ชาวบ้านหลายสิบครัวเรือนยังได้รับผลกระทบ แต่หากไม่มีฝนตกซ้ำลงมาคาดว่าอีกวันสองวันน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพราะสามารถระบายน้ำลงทะเลได้มากขึ้น หลังฝนหยุดตก