ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา เชิญอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ห้องประชุมมูลนิธิยกเต้งอุทิศ อาคารพระนางตรา โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมด้วยชุด PAPR จำนวน 11 ชุด ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลท่าศาลา โดยสภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิตเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ และสภากาชาดไทย ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)" ส่วนชุด PAPR บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

โรงพยาบาลท่าศาลา ได้ปรับสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 200 เตียง ดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวแบบ Home Isolation จำนวน 100 คน และมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องให้ออกซิเจน วันละประมาณ 15-20 คน ส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย

ข่าวอื่นในหมวด