ประเด็นเด็ด 7 สี

น้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

ประเด็นเด็ด 7 สี - น้ำป่าหลากทะลักเข้าท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในหลายพื้นที่ ทางการต้องเร่งออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

สถานการณ์น้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะริมธารน้ำที่มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาหลวง ได้หลากลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในสายน้ำพรหมโลก น้ำป่าได้ทะลักจากต้นน้ำพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทำให้มีระดับน้ำสูงหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลอง และตัดการสัญจรบริเวณถนนรอยต่อระหว่าง หมู่ 1 ตำบลพรหมโลก และหมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี

ขณะที่ฝนยังคงตกแบบทิ้งช่วงเป็นระยะ ทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่ตัวเมืองชั้นในมากนัก

เช่นเดียวกับ พื้นที่ต้นน้ำวังลุง ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี น้ำป่าได้หลากลงมาอย่างต่อเนื่อง บางจุดมีระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร โดยมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำ จะไหลไปสู่ อำเภอท่าศาลา และตอนเหนือของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ก่อนที่จะไหลออกสู่อ่าวไทยต่อไป

ด้านปากน้ำปากพยิง รอยต่อระหว่างอำเภอเมือง และอำเภอท่าศาลา ปริมาณน้ำป่าจากเทือกเขาหลวง ได้หลากลงคลองท่าดี คลองท่าใหญ่ ในตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับน้ำสูงเกือบ 2 เมตร

อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เนื่องจากเหตุอุทกภัยรอบแรกก่อนหน้านี้ ได้มีการระบายน้ำในเขตเมืองจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่หากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ในอีก 2 วันข้างหน้า ก็อาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมอีกครั้งได้