เช้านี้ที่หมอชิต

การประชุมเอเชีย-ยุโรป

เช้านี้ที่หมอชิต - การประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting : ASEM) ครั้งที่ 13 โดยมีสมเด็จฮุน เซน ของประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าภาพ โดยมุ่งหารือประเด็นระบบพหุภาคีและการฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด-19 พร้อมถึงปัญหาโลกร้อนที่ต้องแก้ไขด้วย