เช้าข่าว 7 สี

ก.พาณิชย์ ย้ำ เดือนหน้าชาวนาได้เงินชดเชยราคาข้าว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังพบปะสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ว่า ได้แจ้งให้ชาวนาทราบว่า นโยบายประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี 3 จะเดินหน้าต่อไป โดยการจ่ายเงินส่วนต่างข้าวทั้งหมด 33 งวด ขณะนี้จ่ายแล้ว 2 งวด ส่วนงวดที่ 3-33 กำลังรอการขยายเพดานวินัยการคลังเป็น 35% คาดว่าวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ครม.จะพิจารณา และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีผู้ปลูกข้าวได้ ช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะมีมาตรการช่วยลดต้นทุนแก่ชาวนา เช่น โครงการปุ๋ยราคาถูกกว่าท้องตลาด กระสอบ 20-50 บาท จำนวน 4.5 ล้านกระสอบ ขายไปแล้ว 2 ล้านกระสอบ ขณะเดียวกันจะของบประมาณกลาง นำมาชดเชยราคาปุ๋ย ให้ลดลงอีกกระสอบละ 50 บาท รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าข้าว เช่น นำข้าวจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ด้วย