เช้าข่าว 7 สี

ชง ศบค.เปิดประเทศเฟส 2 ตรวจ ATK ไม่กักตัว

ภายหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มี 3 เรื่องสำคัญได้แก่ การปรับแนวทางสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแผนการเปิดประเทศในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคมนี้ โดยจะปรับวันกักตัว ปรับวิธีการตรวจโควิด-19 กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ โดยรับผู้เดินทางไม่กักตัวตามระบบ Test and Go ใน 61 ประเทศ และอีก 2 เขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงต่ำ ปรับเงื่อนไข ถ้าเข้ามาถึงไทยแล้วตรวจโควิด-19 ด้วย ATK ได้ จากตอนนี้ที่ลงเครื่องมาแล้ว ต้องไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงแรมที่เข้าพักในคืนแรก ก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว

สำหรับมาตรการเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศระยะที่ 2 จะเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.ในวันนี้ หลักๆ คือจะมีการเปิดช่องทางการเข้าประเทศมากขึ้น เพราะดูข้อมูลแล้วว่า อัตราการติดเชื้อน้อยในนักท่องเที่ยวในการเปิดประเทศระยะที่ 1 เช่น คนที่เข้ามาตามระบบ Test & Go มีการติดเชื้อ 0.08 % จึงจะเสนอเปิดช่องทางรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศทางเรือ และทางบกด้วย เลือกด่านที่มีความปลอดภัยนำร่อง

นอกจากนี้ มติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จะเสนอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-vaccines Passport จากเดิมเก็บคนละ 50 บาท