7HDร้อนออนไลน์

น่ากังวล Nu โควิดกลายพันธุ์ใหม่ ความสามารถในการระบาดเทียบเท่า "เดลตา"

#Nu #โควิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ วันนี้ (26 พ.ย.64) ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) เพิ่งให้ชื่อว่า Nu (ν) พบในแอฟริกาใต้ในเขตเมือง Gauteng นั้น ความน่ากังวลตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนการกลายพันธุ์ที่พบมากกว่า #เดลตา อย่างที่สื่อรายงาน แต่เป็นความสามารถในการแพร่ระบาดเมื่อเทียบกับ #เดลตา ต่างหาก

อย่างไรก็ดี ยังไม่ต้องตื่นตกใจมาก แม้ว่ากราฟแรกจะดูเหมือนว่าระบาดของ Nu จะเก่งกว่า #เดลตา มาก แต่ข้อมูลตอนนี้มาจากพื้นที่แอฟริกาใต้ แถบเมือง Gauteng และมีผู้ติดเชื้อไม่มาก ในขณะการระบาดในภาพรวมดูสงบ พอดูสัดส่วนจะเห็นว่าเยอะ ทำให้ต้องตามกันต่อไป 

ส่วนเรื่องการกลายพันธุ์ที่มีมากในจีโนม ที่ต้องติดตามคือการกลายพันธุ์บนสไปก์โปรตีน ซึ่งจะเป็นปัญหาเมื่อ Nu ระบาดมาก เพราะเชื้อนี้อาจดื้อวัคซีนมากกว่าสายพันธุ์อื่น การกลายพันธุ์ที่มีมากอาจทำให้ Nu ฉีกห่างจากเชื้อดั้งเดิมสายพันธุ์อู่ฮั่นไปมากกว่าตัวอื่น ซึ่งมีผลทำให้แอนติบอดีจากวัคซีนรับมือไม่ได้แบบที่เจอกับสายพันธุ์บีตา (สายพันธุ์แอฟริกาใต้) ก่อนหน้านี้

สิ่งที่น่ากังวลอีกอันคือ แอฟริกามีอัตราการได้รับวัคซีนต่ำมาก ถ้าระบาดจะเป็นปัญหาใหญ่ คนป่วย ป่วยหนักและเสียชีวิตจะพุ่งขึ้นได้เร็วมาก

สำหรับโควิดสายพันธุ์ B.1.1.529 ผลการถอดรหัสพันธุกรรมพบการกลายพันธุ์ในสไปก์โปรตีน 32 ตำแหน่ง โดยถอดรหัสพบผู้ติดเชื้อแล้ว 10 คน แอฟริกาใต้ บอตสวานา และฮ่องกง