ห้องข่าววาไรตี้

ธปท.ประเมิน ฟื้นท่องเที่ยวไทยไม่ง่าย

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2 ปี หรือในปี 2566 เศรษฐกิจไทยจึงจะเติบโตใกล้เคียงระดับก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เพราะไทยพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวที่แม้ปัจจุบันจะมีการเปิดประเทศแล้ว แต่มองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่นักท่องเที่ยว 40 ล้านคน จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยปีหน้าคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยอยู่ที่ราว 6,000,000 คน ขณะที่ปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งยังอยู่ในระดับสูง เป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้นแม้หลายฝ่ายหวังว่าการเปิดประเทศจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็เป็นการดีแบบไม่ทั่วถึงและยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้เร่งเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยการท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ต้องผลักดันท่องเที่ยวชุมชนที่มีอยู่กว่า 270 ชุมชนทั่วประเทศ ให้เข้าสู่มาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงส่งเสริมการนำเสนอท่องเที่ยวชุมชนสู่ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น และต่อยอดสู่การสร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าชุมชน ซึ่งจากผลการสำรวจชุมชนท่องเที่ยว เบื้องต้นพบว่าในปีนี้มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 51 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการนำเสนอขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์