ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : รากเหง้าขนส่งทางราง ตำนานที่ควรอนุรักษ์ “หัวลำโพง”

ก่อนจะสิ้นสุดพาไปย้อนรอยความเป็นมา "สถานีกรุงเทพ" #หัวลำโพง จากสถานีรถไฟเก่าแก่ ที่เป็นรากเหง้าแห่งการขนส่งทางราง อายุกว่า 105 ปี สู่ตำนานให้คนจดจำในรูปแบบพิพิธภัณฑ์...