7HDร้อนออนไลน์

ศบค. เคาะเปิดผับบาร์ ต้องมี Covid free setting ผ่านประเมินเปิดได้ก่อน

วันนี้ (26 พ.ย.64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เผยถึงข้อเรียกร้องให้เปิดสถานบันเทิงเร็วขึ้น โดยระบุ มติ ศบค.ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 กำหนดให้เปิดภายในวันที่ 16 ม.ค.65 ในการประชุมครั้งล่าสุด พบว่าถ้าเปิดสถานบันเทิงมีความเสี่ยงหลายประเด็น เนื่องจาก ผับ บาร์ คาราโอเกะ มีปัญหาระบบถ่ายเทอากาศ พฤติกรรมการดื่มต้องเปิดหน้ากาก พูดคุยใกล้ชิด และใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงในสถานบันเทิง การติดเชื้อคลัสเตอร์ใหญ่ตั้งแต่ปี 63 มีไม่น้อยกว่า 2 คลัสเตอร์

อย่างไรก็ตาม ปีที่แล้วเราพลาดการฉลองปีใหม่ ทำให้ภาพลักษณ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวขาดช่วงไป ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ดำเนินการตามความพร้อม ถ้าผู้ประกอบการร่วมมือเต็มที่ อาจเปิดได้เร็วกว่าวันที่ 16 ม.ค.65  ทั้งนี้มาตรการต้องมี Covid free setting โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ให้เตรียมความพร้อมเปิดดำเนินการ ดังนี้
-ผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบระบายอากาศ บุคลากรฉีดวัคซีน 100% 
-กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข จัดทีมประเมินสถานบันเทิง ซักซ้อมความเข้าใจตามมาตรฐานที่กำหนด ประเมิน ขึ้นทะเบียนสถานบันเทิง และออกใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินเท่านั้น

61a0862b7daf74.20902375.jpg
ส่วนมาตรการควบคุมการระบาดในสถานบันเทิง ได้แก่ 

-นักร้อง นักดนตรี พนักงานในร้าน ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ตรวจ ATK ทุก 3 วัน ตรวจคัดกรองความเสี่ยง ผ่านแอปพลิเคชันที่กำหนดทุกวัน
-ยกระดับมาตรการ covid free กับลูกค้า โดยลูกค้าที่มาใช้บริการ ต้องลงทะเบีนน แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ และตรวจ ATK ด้วยตนเองก่อนใช้บริการ คัดกรองความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชันที่กำหนด

61a0861dd82a65.53252178.jpg

ทั้งนี้พื้นที่ในการเปิดดำเนินการได้แก่ พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่เฝ้าระวังสูง งดกิจกรรมคาราโอเกะ งดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง งดบริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วร่วมกัน และงดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีการคลุกคลี สัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า หากเกิดการระบาดจากการไม่ปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้พิจารณาปิดดำเนินการและกำหนดบทลงโทษ