ห้องข่าวภาคเที่ยง

ก.พาณิชย์เร่งระบายข้าว ลดต้นทุนเลี้ยงสุกร

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพาณิชย์จับคู่ช่วย “หมู-ข้าว” ปีการผลิต 2564/65 เป้าหมายเพื่อช่วยดูแลภาคการเกษตร ยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้น และดูแลเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์ในการเลี้ยงสุกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอาหารสัตว์ให้ลดลง โดยโครงการพาณิชย์จับคู่ช่วย “หมู-ข้าว” จะเป็นจับคู่ 2 ฝ่าย

คือฝ่ายหนึ่ง นำข้าวมาขายทำอาหารสัตว์ในราคาที่เป็นธรรม หรือยกระดับราคาที่ดีกว่าการขายในตลาดปกติ และอีกฝ่ายคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรสามารถนำข้าวคุณภาพอาหารสัตว์ราคาพิเศษ มาใช้ทำอาหารสุกร เพื่อลดต้นทุน โดยจะขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปจนกว่าระดับราคาข้าวจะดีขึ้นและต้นทุนเลี้ยงสุกรจะลดลง เบื้องต้นนำร่อง ข้าว 50,199 ตัน จากโรงสี และสหกรณ์ มูลค่ารวม 535 ล้านบาท โดยเริ่มส่งตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และตั้งเป้าว่าจะเจรจาระบายข้าวให้ได้ 150,000 ตัน ซึ่งจะช่วยดึงราคาข้าวปลายฤดูขึ้นได้อีก