ห้องข่าวภาคเที่ยง

รู้ชัดสกัดโควิด-19 : เลือกตั้ง อบต.ให้ปลอดโควิด-19

ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ ต้องบอกว่าเป็นวันแห่งการใช้สิทธิของคนไทยในระบอบประชาธิปไตยอีกสนามเลือกตั้งหนึ่ง นั่นก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า ก็สร้างความกังวลใจให้กับหลายฝ่ายเช่นกัน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเตือนว่า การกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ หากประมาทเท่ากับการ์ดตก เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้เช่นกัน เพราะหากมีผู้ติดเชื้อที่ไม่ปรากฏอาการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจะเป็นผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเองก็ตาม ไม่ว่าจะในบทบาทไหนๆ การมาอยู่รวมตัวของประชาชนแบบนี้ ก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ได้ทั้งนั้น

แต่ไม่ว่าอย่างไร ชาวบ้านในหลายพื้นที่ยังคงยืนยัน มาใช้สิทธิเลือกผู้นำชุมชนแน่นอน

เป็นสิ่งที่ดี กับการออกมาทำหน้าที่คนไทย แต่ครั้งนี้ ก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังครับกรมอนามัยเอง ก็ย้ำว่า การเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.กว่า 5,300 แห่ง ทั่วประเทศแบบนี้ เสี่ยงต่อการจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่เป็นอย่างยิ่งจึงได้ กำหนดมาตรการป้องกันโควิด-19 แยกเป็น 3 ส่วนคือ ในส่วนของผู้ดูแลหน่วยเลือกตั้ง

- ก็ขอให้จัดหน่วยเลือกตั้งให้อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก
- มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ
- จัดเว้นระยะห่างของผู้มาใช้สิทธิไม่ให้แออัด
- จัดให้มีจุดล้างเจล-แอลกอฮอล์ทั้งก่อนเข้าคูหาและหลังออกจากคูหา
- สิ่งสำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ

ในส่วนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีข้อควรปฏิบัติคือ
- ขอให้ตรวจสอบสิทธิมาจากที่บ้านล่วงหน้า
- และประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านแอปพลิเคชันมาก่อน
- ควรนำปากกาส่วนตัวมาเอง เพื่อลดการสัมผัสร่วม
- สวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์มาด้วย
- สิ่งสำคัญ ไม่นำบุตรหลานมายังหน่วยเลือกตั้ง

และเมื่อมาถึงหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา งดการพูดคุย
- เว้นระยะห่าง และล้างมือทันทีหากมีการสัมผัส
- ใช้เวลาเท่าที่จำเป็น แล้วก็รีบกลับบ้านทันที พอไปถึงบ้านแน่นอนว่า ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย

ทีมข่าวรู้ชัดสกัดโควิด-19 ได้ลงพื้นที่ ไปดูการเตรียมความพร้อม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ จังหวัดนครนายกได้ซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำความสะอาดสถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์ ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี

ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ซึ่งท่านก็ย้ำเตือนครับว่า ในวันเลือกตั้ง อบต.นี้ แน่นอนว่า ก็อยากจะให้คนไทยได้ไปใช้สิทธิกัน ถ้วนหน้า แต่ก็ขอเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย เพราะนี่คือ ความเสี่ยงที่ผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกัน และมีจุดสัมผัสร่วมกัน ท่านแนะนำอะไรเกี่ยวกับการจัดหน่วยเลือกตั้งบ้าง

ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ใส่แมสก์ตลอดเวลา ส่วนในช่วงถอดแมสก์รับประทานอาหารก็ขอให้แยกกันรับประทานอาหารอาหารดีที่สุด ทีนี้ในส่วนของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเอง ลดความเสี่ยงโดยขอให้ทุกคนตรวจสอบรายชื่อมาจากที่บ้านก่อนให้เรียบร้อย ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง หลังจากนั้นให้ตรวจเช็กประวัติและอาการว่า เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 หรือไม่ และท่านอธิบดีกรมอนามัยยังย้ำอีกว่า ให้ดีก็ควรจะพกปากกามาเอง เพื่อใช้ส่วนตัว ไม่ต้องไปใช้ปากการ่วมกับใคร

หากตรวจพบ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส คือ มีไข้ ก็ให้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ก็จะนำไปสู่มาตรการป้องกันขั้นต่อไป คือจะต้องแยกผู้มีอุณหภูมิสูงนั้นมายังคูหาพิเศษที่จัดแยกไว้ แต่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้งนั้น ทั้งนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้ง

ส่วนช่วงส่งต่อกำลังใจวันนี้ หนุ่มหล่อ "โดนัท" ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ พระเอกจากเรื่อง "รางรักพรางใจ" มาส่งกำลังใจให้พวกเราทุกคน