ห้องข่าวภาคเที่ยง

ปรับสูตรฉีดวัคซีนโมเดอร์นาและไฟเซอร์ ที่สถานีกลางบางซื่อ

วันนี้ เป็นวันแรกที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลักที่ให้บริการในเข็มต่างๆดังนี้ เข็มที่ 1, 2, 3 เป็นชนิดวัคซีน Pfizer และหรือ Moderna ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน อย่างวันนี้ จะมีทั้งวัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ให้เลือกได้ว่าจะฉีดอะไร สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา เป็นล็อตที่สหรัฐอเมริกา บริจาคล่าสุดมาทั้งหมด จาก 1 ล้านโดส ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้รับจัดสรรมา 50,000 โดสก่อน ก็เท่ากับว่า จะมีประชาชนได้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1 และเข็ม 2 กว่า 50,000 คน สำหรับผู้ที่ยังต้องการได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca หรือ Sinovac ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน ตามที่จองมา

ส่วนเด็กอายุ 12 – 18 ปี ทางศูนย์จะให้บริการเป็นชนิดวัคซีน Pfizer ทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2