เกาะกระแสออนไลน์

รัฐบาลพร้อมดูแล ชาวนา - เกษตรกร ช่วยเหลือประกันรายได้ คาดโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ค. นี้

ความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวนา เกษตรกร ล่าสุด รัฐบาลพร้อมดูแล จัดสรรเงินเพิ่มเติมอีก 155,000 ล้านบาท ช่วยเหลือโครงการประกันรายได้ คาดโอนเงินเข้าบัญชีเดือน ธ.ค. นี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล เผย นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและเข้าใจความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังรอรับเงินประกันรายได้ตามนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาล

ขณะนี้ รัฐบาลสามารถจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้เพิ่มเติมอีก 155,000 ล้านบาท โดยจะนำเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป จากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการเบิกจ่ายโอนถึงบัญชีเกษตรกรได้ในเดือนธันวาคม 2564

สำหรับวงเงินจัดสรรเพิ่มเติมดังกล่าว ได้จากการปรับกรอบอัตรายอดคงค้างรวมทั้งหมดของภาระที่รัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 28 จากไม่เกินร้อยละ 30 เป็นไม่เกินร้อยละ 35 เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับปีงบประมาณ 2565 เพื่อเปิดวงเงินให้สำหรับโครงการประกันรายได้พืชผล

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง