7HDร้อนออนไลน์

ทหารจับสองวัยรุ่น ลักลอบขนแรงงานกัมพูชาหนีความอดอยากมารับจ้างตัดอ้อย

(26 พ.ย.64) พ.อ.เทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์( ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจคลองหาด และหมวดป้องกันชายแดนกองกำลังบูรพา) ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผกก ตชด.12  สนธิกำลังสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณบ้านคลองสมบูรณ์ ม.2 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้ทำการควบคุมผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชาวกัมพูชา (ขาเข้า) จำนวน 22 คน (ช.9, ญ.8, ด.ช.4 ,ด.ญ 1) ผู้นำพา 2 คน เป็นชายอายุ 17 ปี , ชาย อายุ 15 ปี และนายหน้า 1 คน ชื่อนาย ซา เกี้ยะ ชาวกัมพูชาอายุ 30 ปี

จากการซักถามทราบว่า แรงงานทั้งหมดเดินทางมาจาก อ.เลียพะเอี้ยะ จ.กัมปรงชนัง จะไปทำงานตัดอ้อยในพื้นที่บ้านวังสำลี ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ โดยติดต่อนายหน้าชาวไทยชื่อ สายัณห์ ชานนท์  โดยชาวกัมพูชาดังกล่าวรวมตัวกันที่ อ.สำเภาลูน จ.พระตระบอง โดยจะเสียค่านำพาให้กับผู้นำพาชาวกัมพูชา เมื่อถึงที่หมายรายละ 500 บาท ตามระยะทาง โดยลักลอบข้ามแดนผ่านคลองน้ำใส ชายแดนไทย -กัมพูชา  จากการตรวจแรงงานดังกล่าวไม่มีเอกสารแสดงตน จึงได้วัดอุณหภูมิร่างกาย จากนั้นสอบสวนและควบคุมไว้บริเวณพื้นที่ควบคุมสกัดกั้น เพื่อประสานส่งให้กับ สภ.คลองน้ำใส ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป